Instalacja PHp 7.4/7.3/7.2/7.1 w systemie Debian 9/10

Domyślnie Debian 10 ma w repozytorium wersję PHP 7.3. Jeżeli jednak chcemy zainstalować inne wersje lub mieć zawsze najnowszy minor wersji 7.3, warto skorzystać ze sprawdzonego repozytorium „sury”.

Jak zawsze zaczynamy od aktualizacji systemu:

apt update

Instalujemy następnie niezbędne pakiety:

apt install -y curl wget gnupg2 ca-certificates lsb-release apt-transport-https

Importujemy klucz publiczny repozytorium:

wget https://packages.sury.org/php/apt.gpg
sudo apt-key add apt.gpg

dodajemy właściwe repo do systemu:

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php7.list

Aktualizujemy listę:

apt update

Instalacja PHP 7.4

apt install -y php7.4 php7.4-cli php7.4-common

Warto w tym miejscu wspomnieć, że jeżeli mamy czysty system, menadżer pakietów zapyta od razu czy zainstalować pakiet apache2 i kilka innych pakietów. Jeżeli chcemy pracować z nginxem, należy najpierw zainstalować pakiet fpm’a, aby zablokować domyślną instalację apache2.

apt install php7.4-fpm

Dopiero potem instalujemy pozostałe pakiety php.

Instalacja PHP 7.3

apt install -y php7.3 php7.3-cli php7.3-common

Analogicznie jak przy wersji 7.4 jeżeli chcemy zainstalować nginxa, konieczne jest w pierwszej kolejności zainstalowanie pakietu fpm.

 apt install php7.3-fpm 

Podobnie instalujemy inne wersje PHP jak 7.2/7.1/7.0 itd.

Co istotne, jeżeli wydamy polecenie

apt install php

menadżer pakietów domyślnie zainstaluje nam wersję najnowszą według repozytorium. W tym przypadku 7.4.

Ustawienie domyślnej wersji PHP na 7.4 w systemie.

update-alternatives --set php /usr/bin/php7.4

Niniejsze odnosi się tylko do wersji cli. Jeżeli chcesz zmienić wersję PHP w serwerze www, konieczne jest dokonanie modyfikacji konfiguracji vhosta.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *