Budujemy pakiet RPM

Pakiet RPM (Red Hat Package Manager) jest popularnym formatem pakietów w systemach operacyjnych opartych na dystrybucjach Linux, takich jak Fedora, CentOS i Red Hat Enterprise Linux.

1. Przygotuj swoje środowisko pracy

  Aby zbudować paczki RPM konieczne jest odpowiednie przygotowanie środowiska.

  yum install rpmdevtools

  Przygotuj środowisko:

  rpmdev-setuptree 

  To polecenie tworzy strukturę katalogów w Twoim katalogu domowym pod ścieżką ~/rpmbuild. Struktura ta zawiera katalogi takie jak BUILD, RPMS, SOURCES, SPECS i SRPMS, z których każdy spełnia określoną rolę w procesie pakowania.

  2. Utworzenie pliku SPEC

  Tworzenie pliku SPEC jest istotnym krokiem w procesie budowy pakietu RPM (Red Hat Package Manager). Plik SPEC zawiera informacje i instrukcje dotyczące pakietu RPM, które są niezbędne do poprawnego zbudowania, zainstalowania i zarządzania pakietem. Oto opis zagadnienia tworzenia pliku SPEC:

  1. Struktura pliku SPEC:
   • Plik SPEC jest plikiem tekstowym z rozszerzeniem .spec.
   • Zazwyczaj jest umieszczany w katalogu SPECS w strukturze katalogów rpmbuild.
  2. Sekcje pliku SPEC:
   • Plik SPEC składa się z różnych sekcji, z których każda pełni określoną rolę w procesie budowy pakietu.
   • Typowe sekcje to: %prep, %build, %install, %files, %changelog i inne.
   • Każda sekcja rozpoczyna się od specjalnego znacznika procentowego (%), który oznacza jej początek.
  3. Metadane pakietu:
   • Plik SPEC zawiera metadane dotyczące pakietu, takie jak nazwa, wersja, opis, autor, licencja, URL itp.
   • Metadane te są używane do identyfikacji pakietu i dostarczają informacji o jego funkcjach i właściwościach.
  4. Skrypty:
   • Plik SPEC może zawierać skrypty, które są uruchamiane w określonych fazach budowy pakietu.
   • Skrypty te mogą zawierać polecenia, które wykonują konkretne czynności, takie jak rozpakowanie źródeł, kompilacja, instalacja i czyszczenie.
  5. Zależności:
   • Plik SPEC określa zależności pakietu, czyli inne pakiety, które są wymagane do poprawnego działania pakietu.
   • Zależności mogą być wskazane jako wymagane pakiety do instalacji lub jako zależności czasu wykonania.
  6. Konfiguracja plików:
   • Plik SPEC definiuje, jakie pliki mają zostać uwzględnione w pakiecie RPM oraz gdzie mają zostać zainstalowane w systemie docelowym.
   • Można określić ścieżki do plików, uprawnienia, a także przypisać pliki do odpowiednich katalogów.

  Tworzenie pliku SPEC wymaga dobrego zrozumienia struktury pakietów RPM, wymagań aplikacji oraz specyfiki danego projektu. Ważne jest, aby dokładnie określić wszystkie wymagane informacje i instrukcje w pliku SPEC, aby zapewnić poprawne zbudowanie pakietu RPM. Można skorzystać z dostępnych szablonów lub dostosować istniejące pliki SPEC w celu lepszego dostosowania do potrzeb konkretnej aplikacji.

  Tworzenie:

  cd ~/rpmbuild/SPECS 
  nano moja.spec 

  Przykładowy plik SPEC:

  3. Budowanie paczki RPM

  rpmbuild -ba moja.spec

  4. Testowanie

  rpm -ivh ~/rpmbuild/RPMS/x86_64/mojaaplikacja-1.0-1.el7.x86_64.rpm

  Zdaję sobie sprawę, że to tylko zarys ogólny budowania paczek RPM i wiele kwestii należy jeszcze zrozumieć przed wyjściem na szeroką wodę.

  Leave a Reply

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *